Samoodečet
vodoměru

Aktualizace Všeobecných obchodních podmínek LITOMYŠL

Aktualizace Všeobecných obchodních podmínek LITOMYŠL

Aktualizované Všeobecné obchodní podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (VOP) – vodovod a kanalizace Litomyšl (vč. přidružených obcí) jsou k dispozici zde.

Dovolujeme si tímto informovat všechny odběratele napojené na vodovod Litomyšl vč. Kornic, vodovod Pazucha-Suchá, vodovod Pohodlí, vodovod Nová Ves, kanalizaci Litomyšl zakončenou městskou ČOV v m.č. Nedošín, že aktualizované VOP byly dne 26.9.2017 schváleny s platností od 4.prosince 2017 vlastníkem vodovodu, kanalizace a městské ČOV, kterým je Město Litomyšl.

Popis provedených změn:
Bod 2.18 – aktualizace – citace dle zákona,
bod 5.8. aktualizace  z výsledků analýz
bod 7.7 zrušen - přesunuto upravené místo bodu 9.5, bod. 9.5. zrušeno původní znění
body 11.1 a 11.2 vypuštěno bez náhrady – posunto číslování následujících bodů v čl. XI 
 
V případě dotazů nebo nejasností kontaktujte prosím do naší kanceláře pí. Karlíkovou - smlouvy@vodovodylitomysl.cz
Děkujeme za pochopení.

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář