Samoodečet
vodoměru

Informace

Vybírejte prosím v menu vpravo.
 
Pokud na našem webu nenajdete to, co jste hledali nebo chtěli vědět, kontaktujte prosím naši kancelář.

PRAKTICKÉ RADY

I údržbě vodovodní přípojky musí být věnovaná potřebná péče podobně jako jiným zařízením. Zde je několik rad pro Vás:

Proč má voda někdy rezavohnědé zabarvení?

Občas se stává, že při otevření kohoutu vytéká zakalená voda. Rezavohnědé zabarvení způsobují částice oxidu železa, které vznikají korozí vnitřních stěn vodovodního potrubí. Tyto částice se za normálních okolností usazují na stěnách potrubí. Při zvýšení průtoku vody, při manipulaci s uzávěry, při opravách nebo údržbě rozvodné sítě atd., se částice oxidu železa mohou uvolnit do distribuované pitné vody a způsobit tak její zabarvení.

Oxidy železa nejsou zdraví škodlivé, větší množství jejich uvolněných částic však negativně působí na vzhled a chuť pitné vody. Aby Vám z vodovodního kohoutku opět tekla průzračná voda, stačí ji nechat chvíli odtéct. Pokud by se Vám však zdálo, že „rezavá“ voda teče příliš dlouho, nebo že se tento jev opakuje příliš často, obraťte se, prosím, na naši společnost. Po dobu, kdy u Vás teče „rezavá“ voda, používejte Vaše „vodní“ domácí přístroje (pračky, myčky na nádobí, varné konvice, sprchy, vany, atd.) jen v nejnutnějších případech. Částice oxidu železa by totiž mohly zanést trysky nebo ventily těchto zařízení. Zabarvenou vodu rovněž nepoužívejte na praní - mohlo by dojít k nežádoucímu obarvení prádla. V případě, že v distribuční síti teče nezabarvená voda a z Vašeho vodovodního kohoutku přesto teče voda „rezavá“, příčina jejího zabarvení může spočívat ve vnitřních, zřejmě již starých rozvodech, za které odpovídá majitel domu.

Dlouho trvající zakalení má jinou příčinu a je tedy žádoucí stav nahlásit provozovateli vodovodu.

Proč je voda někdy bíle zabarvená?

Bílé zabarvení vody má na svědomí vzduch rozpuštěný ve vodě. Při kontaktu studené vody z distribuční sítě s teplejšími vnitřními rozvody ve Vašem domě nebo průtokem přes perlátor instalovaný na Vašem vodovodním kohoutku se tento vzduch z vody uvolní a velké množství drobných bublinek způsobí její „mléčné“ zabarvení. S tímto zabarvením se můžete rovněž setkat po provedených opravách vodovodního potrubí, kdy se do sítě nasál vzduch z vnějšího prostředí. Tento vzduch má za následek kromě bílého zabarvení vody i nepravidelný tok vody z kohoutku, doprovázený syčením a „střílením“. Bílé zabarvení vody způsobené uvolněným vzduchem nemá absolutně žádný vliv na chuťové kvality vody ani na Vaše zdraví. Pokud by se Vám přesto zdál tento jev příliš intenzívní nebo nasátý vzduch z vodovodního kohoutku „vystřeloval“ příliš dlouho, neváhejte nás, prosím, kontaktovat.
Vzduch z vody postupně vyprchá, takže stačí když vodu necháte několik minut odstát. Poté by měla být voda opět průzračná. Pokud je na Vašem vodovodním kohoutku instalován perlátor, dbejte na jeho pravidelné čištění. Zanesené sítko perlátoru totiž může bílé zabarvení vody zintenzívnit. Péče o čistotu perlátoru Vám rovněž zajistí, že sítko nebude obsahovat usazeniny, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu Vaší pitné vody.

Proč je ve vodě chlór?

Pitná voda je chlorována proto, aby byla zachována její zdravotní nezávadnost v celé rozvodné síti a tím byla zajištěna podmínka hygienické služby na její desinfekci. Prioritně musí být pitná voda zabezpečena tak, aby byla mikrobiologicky nezávadná. Proto se voda na výstupu z vodárny dezinfikuje, aby došlo k eliminaci mikrobiologického a biologického znečištění. Chlór zabraňuje množení zárodků bakterií ve vodovodních sítích. Působí jako potravní konzervační prostředek a zaručuje uchování kvality vody dodávané spotřebitelům z hlediska zdravotní nezávadnosti.
Maximální obsah chlóru je určen vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tato vyhláška je harmonizována s požadavky evropské směrnice č. 98/83 EC o kvalitě vody pro lidskou spotřebu. Podle této vyhlášky je mezní hodnota obsahu volného chlóru až 0,3 mg/l.
V malých dávkách je chlór zdravotně nezávadný. Přesto však působí jako silný dezinfekční prostředek, který chrání před náhodnou sekundární kontaminací vody.
Přítomnost tzv. "zbytkového chloru" v pitné vodě zamezuje rozšíření zárodků bakterií a organismů ve vodovodním potrubí. Tyto zárodky (bakterie či mikroorganismy) většinou nacházejí ve vodě v rozvodné síti stopy uhlíkatých a dusíkatých látek, kterými se živí a které v případě, že voda neobsahuje chlor, tak umožní jejich rychlé rozšíření. Tyto zárodky se vyskytují ve vzduchu, v půdě, kalech a mohou se dostat do vodovodního potrubí přípojkami a spoji, pokud dojde k výraznému snížení tlaku vody v síti (v případě velké havárie). Inkrusty a biofilm na vnitřní stěně potrubí mohou sloužit mikroorgamismům jako vhodný úkryt, přičemž bránit jejich šíření může pouze desinfekční prostředí.

Používáme pro desinfekci chlór a chlornan sodný určené pro potravinářské účely (v souladu s požadavky vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody) a uvedené limity jsou dodržovány.

Jak zmírnit vliv chlóru na chuť a aroma pitné vody?

V závislosti na místě v síti má voda slabší či silnější aroma chlóru. Odstranit jej můžete následujícími způsoby:

Proč provádět ranní "odkalení" vodovodní přípojky?

V noci nebo při celodenní nepřítomnosti je voda ve vodovodní přípojce a vnitřních rozvodech v klidu. Zůstává tedy dlouho v kontaktu s materiálem, z něhož je toto vedení vyrobeno: ocel, měď, olovo, atd. Pokud je voda měkká, může napadnout kovové části potrubí a narušit je. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme, abyste ráno (nebo při návratu, pokud jste pryč celý den nebo déle) před požitím pitné vody provedli "odkalení" Vašeho vnitřního rozvodu tak, že po dobu 20 - 30 sekund necháte vodu téci. Množství takto vypuštěné vody odpovídá jednomu spláchnutí WC. Voda z kohoutku bude dostatečně čerstvá a bude tak mít lepší kvalitu.

Může se vodoměr točit sám?

Aby se vodoměr mohl točit, potřebuje energii, kterou mu dodává voda, která jím protéká, za podmínky, že voda z vodoměru také odtéká. Váš vodoměr se bude točit rychleji či pomaleji, dle množství vody, která jím protéká. Pokud nespotřebováváte vodu, nebude se točit …. pokud ovšem není na Vašem vnitřním rozvodu (za vodoměrem) porucha a voda neuniká.

Jak zjistit, že se ve Vašem domě vyskytla porucha?

Většina úniků vody je viditelných. Nejlepším prostředkem k ověření těsnosti Vašich vnitřních rozvodů (soukromé části zařízení) je odečíst stav vodoměru večer před spaním a ráno ihned po probuzení (aniž byste spotřebovali kapku vody) provést druhý odečet. Pokud se stav vodoměru změní, na Vašem zařízení skutečně dochází k úniku vody. Doporučujeme raději provést odbornou opravu, protože např. kapající kohoutek způsobí nárůst Vaší roční spotřeby minimálně o 20 m3 (tedy o 20 tis. litrů), protékající nádrž na vodu u WC představuje nárůst Vaší spotřeby vody minimálně o 250 m3 (250 tis. litrů) za rok, příčinou úniku může být např. i vadný redukční ventil u bojleru.

Co udělat v případě delšího pobytu mimo připojenou nemovitost?

Mimo zimní období: nezapomeňte uzavřít Vaši přípojku u vodoměru (uzávěr před nebo za vodoměrem), neboť riziko úniku vody je všudypřítomné (díky přetlaku v síti, atd…)

V zimním období: pokud není Váš dům dostatečně tepelně izolován, nezapomeňte vypustit vodu z Vašeho vnitřního rozvodu. Pokud totiž voda v potrubí zamrzne, zvětší svůj objem a může způsobit roztržení potrubí. Toto opatření platí rovněž pro Vaše sanitární zařízení na vodu.

Je dobré také vypustit kotel na teplou vodu, vypustit splachovací nádrž WC a do odpadů WC nasypat větší množství soli (pokud by voda ve WC zmrzla, mohla by mísa prasknout).

Jak chránit Váš vodoměr a jak ho zpřístupnit?

Povinností majitele připojené nemovitosti je dle zákona o vodovodech a kanalizacích zabezpečit vodoměr proti poškození např. mechanicky mrazem apod. V případě, že je Váš vodoměr umístěn v prostorách, kde hrozí poškození mrazem, obložte jej zateplovacím izolačním materiálem. V době odečtů dbejte na uvolnění přístupu k vodoměru a zajistěte, aby tento přístup byl co nejbezpečnější. Buďte rovněž pozorní k chování Vašeho psa vůči odečítači vodoměrů.

Sledujte prosím pravidelně Vaši spotřebu vody, neboť únik vody je vždy možný.

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Bankovní spojení:

KB Litomyšl 374741591/0100
pro ostatní platby
KB Litomyšl 10006-374741591/0100
pro platby vodné/stočné

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.