Samoodečet
vodoměru

Informace bytové domy

Informace ke vzniku rozdílů mezi hlavním vodoměrem a součtu bytových vodoměrů v bytových domech

Tato informace je určena především pro zákazníky z řad bytových družstev, společenství vlastníků jednotek nebo i jednotlivé vlastníky bytů. Týká se snížení rozdílů v měření spotřeby vody v bytových domech a tím snížení doplatků za vodu v jednotlivých bytech a dále se týká reklamací množství fakturované spotřeby vody a následného přezkoušení hlavního vodoměru, kdy je jeho chod shledán v pořádku.

Za měření fakturační se považuje pouze měření vodoměry dodavatele vody, podle kterých odběrateli fakturuje množství vody. Všechny ostatní vodoměry za hlavním - fakturačním vodoměrem jsou vodoměry podružné - poměrové (poměrová měřidla), která slouží k dalšímu rozúčtování mezi bytové jednotky.

Ceny vody v ČR jsou mnohonásobně vyšší než před 25ti lety a dále postupně rostou. V souvislosti s tím rostou i případné doplatky za vodu vznikající rozdílem mezi součty bytových vodoměrů a hlavním vodoměrem fakturačním. 

Fakturační vodoměry patří do kategorie tzv. stanovených měřidel podle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb., v pl. zn. Musí být schváleného typu a musí být pravidelně ověřovány cejchováním. Stejná pravidla platí ale i pro bytové vodoměry na SV a TUV, které jsou sice poměrovými měřidly, ale z hlediska metrologie jsou měřidly stanovenými. Bytové vodoměry na studenou a teplou vodu, které jsou používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům, mají po 1.1.2012 platnost ověření 5 roků (dle Vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb., v pl. zn., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, jako měřidla protečeného množství vody).

Jaké jsou hlavní důvody vzniku rozdílů a jak jim zabránit

Nízká přesnost stávajících vodoměrů  - některé typy používaných stávajících vodoměrů nejsou schopné přesně měřit nízké průtoky jako je kapání, protékající záchod, šetřící perlátory, vědomě nízké odběry atd., - nejsou konstruovány na přesné měření "drahé" vody. Lze je ovlivnit např. magnetem nebo mechanicky. Výsledkem je v každém případě to, že tímto způsobem můžete doplácet vodu za sousedy a ani o tom nevíte! 

Pokud jsou tedy stávající bytové vodoměry nahrazeny novými typy, které jsou svojí konstrukcí mnohem lépe zajištěné proti nepoctivým uživatelům a mají i vyšší přesnost měření, tam, kde je už používají, mají jejich uživatelé větší jistotu, že budou platit pouze za podíl vody, který skutečně spotřebovali a nebudou platit vodu za někoho jiného, kdo se nestydí ovlivňovat bytové vodoměry ve svůj prospěch a tím pádem nechává za svojí spotřebu vody platit ostatní.

Kromě manipulace s bytovým vodoměrem může být příčinou rozdílu mezi součtem bytových vodoměrů a hlavním vodoměrem porucha na domovních rozvodech a nebo také např. neměřené výtoky ve společných prostorách.

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Bankovní spojení:

KB Litomyšl 374741591/0100
pro ostatní platby
KB Litomyšl 10006-374741591/0100
pro platby vodné/stočné

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.