Samoodečet
vodoměru

Reklamace

Odběratel má právo uplatnit vůči dodavateli odpovědnost za vady a reklamaci:

a) u dodávky pitné vody:

- na jakost dodávané vody

- na množství dodané vody

b) u odvádění odpadních vod

- na odvádění odpadních vod stanoveným způsobem

- na množství odváděných odpadních vod

c) u vyúčtování

- na jakoukoliv vadu vyúčtování, která brání jeho včasné úhradě

Při vyřizování těchto reklamací postupuje dodavatel podle platného Reklamačního řádu dodávky vody a odvádění odpadních vod, který je přílohou Smlouvy a podle příslušné platné legislativy.

Dále má právo uplatnit vůči dodavateli odpovědnost za vady a reklamaci na další poskytnuté služby. Při vyřizování těchto reklamací postupuje dodavatel podle příslušné platné legislativy.

Formulář záznam reklamace

 

V případě, že odběratel zjistí jakýkoli problém v kvalitě dodávané vody (např. zákal), je třeba jej nahlásit co nejdříve do kanceláře provozovatele nebo na linku pohotovosti, aby mohla být případná závada co nejrychleji odstraněna.

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Bankovní spojení:

KB Litomyšl 374741591/0100
pro ostatní platby
KB Litomyšl 10006-374741591/0100
pro platby vodné/stočné

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.