Samoodečet
vodoměru

Úvodní stránka

Vítáme Vás na stránkách firmy VODOVODY spol. s r.o.,

naše firma je provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě města Litomyšle a vodovodů, kanalizací a malých ČOV v některých okolních obcích.

Snažíme se všem našim zákazníkům dodávat kvalitní pitnou vodu, zajišťovat plynulé odvádění odpadních vod a poskytovat kvalitní služby za přijatelnou cenu.

I pitná voda z veřejného vodovodu je výrobek jako každý jiný, a proto ani její výroba není bez nákladů (čerpání, jímání, desinfekce, rozvod ...).

Firma při své činnosti důsledně dbá na dodržování veškerých požadavků platných technických norem i legislativy, a to jak při provozování, tak při výstavbě vodovodních a kanalizačních systémů.

sídlo firmy jižní pohled      
         
Firma VODOVODY spol. s r.o. v Litomyšli vznikla v roce 1994 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. Sídlo společnosti se nachází v Litomyšli, v ulici Na Lánech č.p. 3.
 
Posláním společnosti je provozování a údržba pronajatého majetku veřejných vodovodů a kanalizací včetně spolupráce s vlastníky a poradenství v oblasti investic a modernizace. 
Firma VODOVODY spol. s r.o. v současné době provozuje veřejný vodovod a kanalizaci ve městě Litomyšl a vodovody v dalších 13 samostatných nebo přidružených obcích na Litomyšlsku.
 
DISTRIBUCE PITNÉ VODY /stav k 31.12.2022/
délka vodovodní sítě    128 km
počet vodovodních přípojek 4032
počet osazených vodoměrů   4098
počet ČS+ATS      14
počet vodojemů + AN     12
ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD /stav k 31.12.2022/
délka kanalizační sítě  61 km
počet kanalizačních přípojek 2666
počet ČOV 3
počet ČS 15
                    
Zákazníci firmy obvykle oceňují platební systém, který na rozdíl od současného trendu neúčtuje zálohy, ale dodanou vodu fakturuje až po splnění fakturačního cyklu - tedy po jednom až třech měsících, v menších obcích 2x nebo 3x ročně. 
 
Hotovostní úhrady faktur v kanceláři firmy nejsou nijak zpoplatněny, přestože někteří provozovatelé k vybírání poplatku za zpracování hotovostní platby v pokladně už přistoupili.
Odběratel může zvolit buď zasílání vyúčtování e-mailem nebo fakturu do schránky případně vyúčtování se složenkou, papírové vyúčtování zatím není zpoplatněno.
 
Hlavním cílem firmy při rozšiřování provozní činnosti je poskytování profesionálních služeb svým zákazníkům a to za co nejnižší možné ceny.
 
sídlo společnosti pohled na parkoviště rok 2002      sídlo společnosti v roce 2002

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Bankovní spojení:

KB Litomyšl 374741591/0100
pro ostatní platby
KB Litomyšl 10006-374741591/0100
pro platby vodné/stočné

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.