Samoodečet
vodoměru

Úvodní stránka

Vzhledem k neustálému zhoršování epidemiologické situace a z důvodu zpřísňování opatření proti šíření nákazy COVID19

 je areál naší firmy do odvolání UZAVŘEN

Příjem hotovosti přerušen, využívejte prosím bezhotovostní platby,

kontaktujte nás prosím telefonicky nebo e-mailem.

Pravidelné osobní odečty zatím v omezeném režimu, naši zaměstnanci do domácností nevstupují.
- v případě karantény/izolace apod. na odběrním místě nahlašujte stav vodoměru telefonicky, prostřednictvím SMS nebo e-mailem.

Vítáme Vás na stránkách firmy VODOVODY spol. s r.o.,

naše firma je provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě města Litomyšle a vodovodů, kanalizací a malých ČOV v některých okolních obcích.

Snažíme se všem našim zákazníkům dodávat kvalitní pitnou vodu, zajišťovat plynulé odvádění odpadních vod a poskytovat kvalitní služby za přijatelnou cenu.

I pitná voda z veřejného vodovodu je výrobek jako každý jiný, a proto ani její výroba není bez nákladů (čerpání, jímání, desinfekce, rozvod ...).

Firma při své činnosti důsledně dbá na dodržování veškerých požadavků platných technických norem i legislativy, a to jak při provozování, tak při výstavbě vodovodních a kanalizačních systémů.

sídlo firmy jižní pohled      
         
Firma VODOVODY spol. s r.o. v Litomyšli vznikla v roce 1994 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. Sídlo společnosti se nachází v Litomyšli, v ulici Na Lánech č.p. 3.
 
Posláním společnosti je provozování a údržba pronajatého majetku veřejných vodovodů a kanalizací včetně spolupráce s vlastníky a poradenství v oblasti investic a modernizace. 
Firma VODOVODY spol. s r.o. v současné době provozuje veřejný vodovod a kanalizaci ve městě Litomyšl a vodovody v dalších 13 samostatných nebo přidružených obcích na Litomyšlsku.
 
DISTRIBUCE PITNÉ VODY /stav k 31.12.2016/
délka vodovodní sítě             123,5 km
počet vodovodních přípojek    3887 ks
počet osazených vodoměrů    3850 ks
počet ČS+ATS                           14 ks
počet vodojemů + AN                12 ks
ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD /stav k 31.12.2016/
délka kanalizační sítě               59,8 km
počet kanalizačních přípojek    2487 ks
 
Zákazníci firmy obvykle oceňují platební systém, který na rozdíl od současného trendu neúčtuje zálohy, ale dodanou vodu fakturuje až po splnění fakturačního cyklu - tedy po jednom až třech měsících, v menších obcích 2x nebo 3x ročně. 
 
Hotovostní úhrady faktur v kanceláři firmy nejsou nijak zpoplatněny, přestože někteří provozovatelé k vybírání poplatku za zpracování hotovostní platby v pokladně už přistoupili.
 
Hlavním cílem firmy při rozšiřování provozní činnosti je poskytování profesionálních služeb svým zákazníkům a to za co nejnižší možné ceny.
 
sídlo společnosti pohled na parkoviště rok 2002      sídlo společnosti v roce 2002

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář