Samoodečet
vodoměru

Povinně zveřejňované informace

odkaz do Obchodního rejstříku

Účetní závěrka 2020

Zápis z valné hromady konané dne 22.6.2021

Rozvaha k 31.12.2020

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2020

Příloha 2020

Pozvánka na valnou hromadu společnosti na den 22. června 2021

Účetní závěrka 2019

Zápis z valné hromady konané dne 21.4.2020

Rozvaha k 31.12.2019

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2019

Příloha 2019

Pozvánka na valnou hromadu společnosti na den 21. dubna 2020

Účetní závěrka 2018

Zápis z valné hromady konané dne 3.5.2019

Rozvaha k 31.12.2018

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2018

Příloha 2018

Pozvánka na valnou hromadu společnosti na den 3.května 2019

Účetní závěrka 2017

Zápis z valné hromady konané dne 27.4.2018

Rozvaha k 31.12.2017

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017

Příloha 2017

Pozvánka na valnou hromadu společnosti na den 27.dubna 2018

Účetní závěrka 2017

Zápis z valné hromady konané dne 27.4.2018

Rozvaha k 31.12.2017

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017

Příloha 2017

Pozvánka na valnou hromadu společnosti na den 27.dubna 2018

Účetní závěrka 2016 

Zápis z valné hromady konané dne 24.4.2017

Rozvaha k 31.12.2016

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016

Příloha 2016

Pozvánka na valnou hromadu společnosti na den 24.4.2017

Účetní závěrka 2015

Rozvaha k 31.12.2015

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2015

Příloha 2015

Zápis z valné hromady konané dne 27.4.2016

Pozvánka na valnou hromadu společnosti na den 27.4.2016

Účetní závěrka 2014

Rozvaha k 31.12.2014

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2014

Příloha 2014

Zápis z Valné hromady konané dne 17.4.2015

Pozvánka na valnou hromadu společnosti na den 17.4.2015

Účetní závěrka 2013

Rozvaha k 31.12.2013

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2013

Příloha 2013

Zápis z Valné hromady konané dne 24.4.2014

Rok 2012

Zpráva a výrok nezávislého auditora z ověření účetní závěrky za období roku 2012

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Bankovní spojení:

KB Litomyšl 374741591/0100
pro ostatní platby
KB Litomyšl 10006-374741591/0100
pro platby vodné/stočné

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář