Samoodečet
vodoměru

VÝVOZ jímek, septiků

Vývoz jímky, septiku, domovní ČOV apod.

objednávejte prosím telefonicky u vedoucího Městské čistírny odpadních vod v Nedošíně

na tel. 733 712 265

     Naše firma jako provozovatel MěČOV Litomyšl provádí čerpání a vývoz jímek, septiků nebo domovních ČOV jako komplexní službu včetně likvidace povoleným způsobem – vyčištění dovezené odpadní vody ČOV. Tato služba je primárně poskytovaná odběratelům v Litomyšli včetně m.č. Nedošín a dále odběratelům integrovaných obcí Města Litomyšle – Kornice, Pazucha, Suchá, Pohodlí a Nová Ves. Dále v případě volné kapacity je možné poskytnout tuto službu i zákazníkům z dalších spádových obcí v blízkosti Litomyšle. Svoz je prováděn cisternou o objemu 4 m3 a probíhá především dle technologických a provozních možností MěČOV.
     Na MěČOV Litomyšl není možné přijmout odpadní vody od jiných přepravců. V areálu MěČOV platí přísné hygienické a bezpečnostní předpisy.
     Pravidla pro čištění/likvidaci odpadních vod jsou stanovena v legislativě pro ochranu životního prostředí - především vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích včetně dalších prováděcích předpisů, povinnost zajistit zneškodnění odpadních vod má vlastník nemovitosti, zákon o odpadech se odpadních vod netýká, žádný právní předpis nenařizuje obci se za občany postarat o čištění/likvidaci jejich odpadních vod.
     Pravidla a podmínky likvidace odpadních vod z jímek, septiků nebo domovních ČOV jsou stanovena v Kanalizačním řádu pro Město Litomyšl a dále v Provozním řádu MěČOV Litomyšl.
     Svoz provádí kvalifikovaní pracovníci, kteří na místě provedou ověření původu odpadní vody – k likvidaci na ČOV je možné vyčerpat a odvézt pouze splaškové odpadní vody od obyvatelstva a souvisejících služeb, není možné zde likvidovat technologické vody, vody z restauračních nebo jiných stravovacích zařízení, vody ze zdravotnických zařízení apod.
 

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Bankovní spojení:

KB Litomyšl 374741591/0100
pro ostatní platby
KB Litomyšl 10006-374741591/0100
pro platby vodné/stočné

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.