kancelář PO - PÁ 7:00–11: 00 a 12:00-15:30

+420 461 612 169

Pohotovost NON-STOP

+420 724 093 704

Informace pro odběratele - napojení na kanalizaci Lány a Nedošín

Informace pro odběratele - napojení na kanalizaci Lány a Nedošín

Informace pro odběratele
napojování nových kanalizačních přípojek na nově zbudovanou kanalizaci v místních částech Lány a Nedošín

Postup:
  1. oznámit do kanceláře provozovatele, že odběratel je připraven se napojit - kontaktní osoba Helena Karlíková, tel. 461612169, 777761071, smlouvy@vodovodylitomysl.cz, připraví protokol, ke dni napojení je třeba provést odečet vodoměru

  2. kontaktovat vedoucího provozu Luboše Severu, tel. 777761075 a dohodnout s ním schůzku na místě, následně se dostaví s protokolem a provede kontrolu přípojky a napojení a o kontrole bude proveden v protokolu záznam. K protokolu je třeba přiložit situaci připojované kanalizační přípojky. Napojeny mohou být pouze splaškové a podobné odpadní vody, napojení dešťových/srážkových a balastních, drenážních nebo podobných vod je nepřípustné.

  3. na základě protokolu bude uzavřena aktualizovaná Smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod - kontaktní osoba Helena Karlíková.

Odběratelé, kteří využívají vodu z vlastního zdroje, která je dále vypouštěna jako odpadní do kanalizace, se mohou rozhodnout pro fakturaci paušálem dle směrných čísel nebo pro instalaci dalšího vodoměru pro účely měření stočného na vlastní náklady

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář