kancelář PO - PÁ 7:00–11: 00 a 12:00-15:30

+420 461 612 169

Pohotovost NON-STOP

+420 724 093 704

Informace o konání "VALNÉ HROMADY"

Informace o konání "VALNÉ HROMADY"

Informace o konání
„VALNÉ HROMADY“

Jednatelé společnosti V O D O V O D Y  spol. s r.o., se sídlem Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl, IČO: 62062948 zapsané u Krajského osudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7408
svolávají

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat v úterý
dne 21. dubna 2020 od 13 hod.
v zasedací místnosti v sídle firmy Na Lánech 3, Litomyšl.

 

Valné hromady se může zúčastnit každý společník, který je zapsán v seznamu společníků.
Není-li společník přítomen osobně, odevzdá zmocněnec úředně ověřenou plnou moc, podepsanou osobou oprávněnou podepisovat za společnost.

 

Program:
1. schválení účetní závěrky za rok 2019
2. přerozdělení hospodářského výsledku


Ladislav Könyü, jednatel         Ing. Lenka Severová, jednatel

 

V Litomyšli dne 12. března 2020

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář