Samoodečet
vodoměru

Bučina vodovod a kanalizace

VODOVOD BUČINA

Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatelstvo a ostatní odběratele v lokalitě Bučina. Celkem je na vodovod napojeno 240 obyvatel.  

Vodovod je zásobován podzemní vodou jímanou z vodního zdroje, vrtané studny hluboké 110 m, která z hydrogeologického hlediska náleží do hydrogeologického rajónu Vysokomýtská synklinála.  

Voda z vrtané studny je svedena gravitačně do podzemního vodojemu.  

Voda je k pitným účelům používána bez úpravy.

KANALIZACE BUČINA

Obec Bučina má v současné době 208 trvale bydlících obyvatel zaměstnaných z menší části v místních firmách a službách, větší část obyvatel obce dojíždí za prací do okolních měst. V obci je cca 90 objektů, z nichž většinu tvoří rodinné domky a hospodářská stavení včetně objektů k individuální rekreaci, případně menší domy s více bytovými jednotkami. Na veřejnou kanalizaci je napojena většina obyvatel obce – více než 90 %. Na území obce má sídlo několik firem, z nichž z hlediska produkce odpadních vod je nejvýznamnějším firmy ZELKO a.s. Vzhledem k tomu, že v obci není žádný vodní tok, je stoková síť obce Bučina napojena na stokovou síť obce Cerekvice nad Loučnou zakončenou ČOV, ze které jsou přečištěné odpadní vody vypouštěny do řeky Loučné, která není vodárenským tokem.

Kanalizační řád pro kanalizaci Bučina byl aktualizován na konci roku 2011, aktuální platnost do 31.1.2027

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Bankovní spojení:

KB Litomyšl 374741591/0100
pro ostatní platby
KB Litomyšl 10006-374741591/0100
pro platby vodné/stočné

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.