Samoodečet
vodoměru

VODOVOD Litomyšl

Výtlačný vodovod Litomyšl zásobuje pitnou vodou město Litomyšl a přidruženou obec Kornice. Z tohoto vodovodu je zásobeno cca 9.500 trvale bydlících obyvatel, průmyslové objekty, zemědělské objekty a ostatní.  

vodojem Benátky     

 

     

 

Výtlačný vodovod má celkem 4 zdroje podzemní vody: vrt LI-1 s vydatností až 50 l/s nacházející se v Nedošíně, má zvýšený obsah železa. Dříve sloužil jako posilující zdroj, proto byla jeho voda míchána s vodou z vrtu Pospíšilův pramen v poměru cca 1:2, po vybudování úpravny vody s odželezněním byl Pospíšilův pramen odstaven z trvalého provozu a dále bude sloužit pouze jako záložní zdroj v případě závažného výpadku úpravny. Dále jsou to vrty BT-1 a BT-2 oba s vydatností kolem 25 l/s nacházející se v k.ú. Benátky.

               

 

               

 

               

 

 

     

 

     

U všech vrtů jsou ČS. Z vrtu BT-1 a BT-2 se čerpá do vodojemu Benátky a odtud je gravitačně zásobeno II. tlakové pásmo města Litomyšle. V letech 2003-2004 byla na vrtu LI1 vybudovaná úpravna vody s technologií odželeznění – během procesu úpravy dochází k odstranění iontů železa oxidací vzdušným kyslíkem – železo je vysráženo z rozpustné dvojmocné formy na trojmocnou formu, která se usazuje ve filtrech na náplni, která má schopnost sraženiny zachycovat – zachycené sraženiny se odstraňují praním filtrů. Z Úpravny vody Nedošín se čerpá do vodojemu Zaháj, který gravitačně zásobuje I. tlakové pásmo ve městě. 

U tohoto vodojemu je přistavěna ATS, pomocí které je zásobena obec Kornice a areál ZDCHP Litomyšl. Voda je dezinfikována chlorováním – v objektu úpravny LI 1 plynným chlorem, ve vodojemu Benátky v případě potřeby jednorázovou dezinfekcí chlornanem sodným.

     

     

 

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Bankovní spojení:

KB Litomyšl 374741591/0100
pro ostatní platby
KB Litomyšl 10006-374741591/0100
pro platby vodné/stočné

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.