Samoodečet
vodoměru

VODOVOD Újezdec

Vodovod zásobuje pitnou vodou celkem cca 80 trvale žijících obyvatel a dále rekreační a zemědělské objekty v této lokalitě, včetně částí obce Horní a Dolní Plesy.

Zdrojem vody je vrt hluboký 91 m s pozitivním artézským výtlakem (vydatnost 1,5-2,5 l/s). Z vrtu voda natéká do akumulační nádrže a odtud je čerpána do vodovodní sítě v obci.

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Bankovní spojení:

KB Litomyšl 374741591/0100
pro ostatní platby
KB Litomyšl 10006-374741591/0100
pro platby vodné/stočné

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář