Samoodečet
vodoměru

Kalkulace Záhoran

plán kalkulace Záhoran 2021 (.pdf)
vyúčtování - skutečnost 2020 Záhoran (.pdf)
plán kalkulace Záhoran 2020 (.pdf)
vyúčtování - skutečnost 2019 Záhoran (.pdf)
plán kalkulace Záhoran 2019 (.pdf)
vyúčtování - skutečnost 2018 Záhoran (.pdf)
plán kalkulace Záhoran 2018 (.pdf)
vyúčtování - skutečnost 2017 Záhoran (.pdf)
plán kalkulace Záhoran 2017 (.pdf)
vyúčtování - skutečnost 2016 Záhoran (.pdf)
plán kalkulace Záhoran 2016 (.pdf)
vyúčtování - skutečnost 2015 Záhoran (.pdf)
plán kalkulace Záhoran 2015 (.pdf)
vyúčtování - skutečnost 2014 Záhoran (.pdf)
plán kalkulace Záhoran 2014 (.pdf)  plán kalkulace Záhoran 2014 od 1.3.2014 (.pdf)

Kalkulace vodné vodovod ZÁHORAN 2013 

při ceně 21,82 Kč / m3 bez DPH údaje v tis. Kč
plán 2013 skutečnost 2013
Spotřeba materiálu  140 159,175
Mzdy  340 314,283
Opravy   260 244,504
Energie  120 119,483
Zákonný poplatek za odběr podzemní vody -  platba státu  190 184,328
Ostatní náklady  230 216,673
Nájemné - platba Svazku obcí 430 359,069
Náklady celkem 1 710 1 597,515
Tržby  1 900 1 775,015
Zisk  190 177,5
Fakturované množství 87 tis. m3 81,348 tis. m3

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář