Samoodečet
vodoměru

Kalkulace Osík

plán kalkulace Osík 2021 (.pdf)
plán kalkulace Osík 2020 (.pdf)  vyúčtování - skutečnost Osík 2020 (.pdf)
plán kalkulace Osík 2019 (.pdf)  vyúčtování - skutečnost Osík 2019 (.pdf)
plán kalkulace Osík 2018 (.pdf)  vyúčtování - skutečnost Osík 2018 (.pdf)
plán kalkulace Osík 2017 (.pdf)  vyúčtování - skutečnost Osík 2017 (.pdf)
plán kalkulace Osík 2016 (.pdf)  vyúčtování - skutečnost Osík 2016 (.pdf)
plán kalkulace Osík 2015 (.pdf)  vyúčtování - skutečnost Osík 2015 (.pdf)
plán kalkulace Osík 2014 (.pdf)  vyúčtování - skutečnost Osík 2014 (.pdf)
 
Kalkulace vodné vodovod OSÍK 2013 
při ceně 22,46 Kč / m3 bez DPH údaje v tis. Kč
plán 2013 skutečnost 2013
Spotřeba materiálu  100 98,5
Mzdy  268 298,3
Opravy   220 230,8
Energie  170 105,5
Zákonný poplatek za odběr podzemní vody -  platba státu  190 177,4
Ostatní náklady  180 184
Nájemné - platba obci 332,7 332,7
Náklady celkem 1 460,7 1 427,2
Tržby  1 623 1 589,5
Zisk  162,3 162,3
Fakturované množství 72 tis. m3 70,77 tis. m3

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář