Samoodečet
vodoměru

KALKULACE Litomyšl

porovnání plán a skutečnost 2017 (.pdf)
porovnání plán a skutečnost 2017 převzatá odpadní voda Osík (.pdf)
porovnání plán a skutečnost 2017 převzatá odpadní voda Benátky (.pdf)
plán 2017 převzatá odpadní voda Benátky 3. aktualizace (.pdf)
plán 2017 převzatá odpadní voda Osík 3. aktualizace (.pdf)
plán 2017 3. aktualizace (.pdf)
plán 2017 převzatá odpadní voda Benátky (.pdf)
plán 2017 převzatá odpadní voda Osík (.pdf)
plán 2017 (.pdf)
porovnání plán a skutečnost 2016 převzatá odpadní voda Benátky (.pdf)
plán 2016 převzatá odpadní voda Benátky 3. aktulizace(.pdf)  
porovnání plán a skutečnost 2016 převzatá odpadní voda Osík (.pdf)
plán 2016 převzatá odpadní voda Osík 3. aktulizace(.pdf)  
porovnání plán a skutečnost 2016 (.pdf)
plán 2016(.pdf)    plán 2016 3. aktulizace(.pdf)  
 
porovnání plán a skutečnost 2015(.pdf) 
plán navýšení ceny od 1.7.2015 aktualizace září 2015(.pdf) 
plán 2015 navýšení ceny od 1.7.2015 (.pdf) 
plán 2015 leden (.pdf) plán 2015 březen (.pdf) 
 
porovnání plán a skutečnost 2014 (.pdf)  plán 2014 (.pdf)  
skutečnost 2013 - vyúčtování (.pdf)
 
Kalkulace vodné vodovod LITOMYŠL 2013 
při ceně 22,94 / m3 bez DPH údaje v tis. Kč
plán 2013 skutečnost 2013
Spotřeba materiálu  1 200 1 375
Mzdy   2 658 2 605
Opravy   2 450 2 273
Voda nakupovaná  350 333
Energie  785 759
Zákonný poplatek za odběr podzemní vody -  platba státu  1 400 1 380
Ostatní náklady  1 550 1 483
Nájemné - platba Městu  3 757 3 757
Náklady celkem 14 150 13 965
Tržby  14 800 14 569
Zisk  650 604
Fakturované množství 645 tis. m3 635 tis. m3

Kalkulace stočné kanalizace LITOMYŠL 2013 

změna od 1.7.2013
při ceně 28,59 / m3 bez DPH
údaje v tis. Kč
plán 2013 skutečnost 2013
Spotřeba materiálu  510 430
Mzdy  1 842 1 870
Opravy   2 550 2 423
Energie 15 12
Ostatní náklady 1 860 1 557
Nájemné - platba Městu 12 328 12 328
Čištění odpadních vod 4 080 4 080
Náklady celkem 23 185 22 700
Tržby  24 035 23 540
Zisk  850 840
Fakturované množství 933 tis. m3 923 tis. m3

Kalkulace stočné kanalizace LITOMYŠL 2013 

při ceně 22,94 / m3 bez DPH údaje v tis. Kč
plán 2013 skutečnost 2012
Spotřeba materiálu  510 514
Mzdy  1 842 1 837
Opravy   2 550 2 574
Energie 15 12
Ostatní náklady 1 860 1 780
Nájemné - platba Městu 9 693 9 693
Čištění odpadních vod 4 080 4 080
Náklady celkem 20 550 20 490
Tržby  21 400 21 340
Zisk  850 850
Fakturované množství 933 tis. m3 930 tis. m3

Kalkulace vodné vodovod LITOMYŠL 2012 

při ceně 22,94 / m3 bez DPH údaje v tis. Kč
plán 2012 skutečnost 2012
Spotřeba materiálu  1 200 1 375
Mzdy   2 658 2 605
Opravy   2 450 2 273
Energie (vč. vody nakoupené) 1 135 1 101
Zákonný poplatek za odběr podzemní vody -  platba státu  1 400 1 423
Ostatní náklady  1 550 1 499
Nájemné - platba Městu  3 757 3 757
Náklady celkem 14 150 14 041
Tržby  14 800 14 691
Zisk  650 650
Fakturované množství 645 tis. m3 640 tis. m3

Kalkulace stočné kanalizace LITOMYŠL 2012 

při ceně 22,94 / m3 bez DPH
údaje v tis. Kč
plán 2012 skutečnost 2012
Spotřeba materiálu  420 514
Mzdy  1 842 1 837
Opravy   2 550 2 574
Energie 15 12
Ostatní náklady 1 950 1 780
Nájemné - platba Městu 9 693 9 693
Čištění odpadních vod 4 080 4 080
Náklady celkem 20 550 20 490
Tržby  21 400 21 340
Zisk  850 850
Fakturované množství 933 tis. m3 930 tis. m3

Kalkulace vodné vodovod LITOMYŠL 2011

při ceně 22,94 / m3 bez DPH údaje v tis. Kč
plán 2011 skutečnost 2011
Spotřeba materiálu  1 200 1 288
Mzdy   2 658 2 664
Opravy   2 800 2 670
Energie (vč. vody nakoupené) 1 200 1 002
Zákonný poplatek za odběr podzemní vody -  platba státu  1 500 1 369
Ostatní náklady  1 550 1 650
Nájemné - platba Městu  3 242 3 242
Náklady celkem 14 150 13 885
Tržby  14 800 14 524
Zisk  650 642
Fakturované množství 645 tis. m3 633 tis. m3

Kalkulace stočné kanalizace LITOMYŠL 2011

při ceně 22,94 / m3 bez DPH údaje v tis. Kč
plán 2011 skutečnost 2011
Spotřeba materiálu  420 463
Mzdy  1 842 1 859
Opravy   2 830 2 921
Energie 15 22
Ostatní náklady 1 950 1 878
Nájemné - platba Městu 9 413 9 413
Čištění odpadních vod 4 080 4 080
Náklady celkem 20 550 20 636
Tržby  21 400 21 478
Zisk  850 842
Fakturované množství 933 tis. m3 936 tis. m3

Kalkulace vodné vodovod LITOMYŠL 2010

při ceně 22,94 / m3 bez DPH údaje v tis. Kč
plán 2010 skutečnost 2010
Spotřeba materiálu  1 150 1 161
Mzdy   2 658 2 627
Opravy   2 800 2 881
Energie (vč. vody nakoupené) 1 300 1 066
Zákonný poplatek za odběr podzemní vody -  platba státu  1 500 1 408
Ostatní náklady  1 759 1 502
Nájemné - platba Městu  2 513 2 513
Náklady celkem 13 680 13 158
Tržby  14 300 13 808
Zisk  620 650
Fakturované množství 623 tis. m3 602 tis. m3

Kalkulace stočné kanalizace LITOMYŠL 2010

při ceně 22,94 / m3 bez DPH údaje v tis. Kč
plán 2010 skutečnost 2010
Spotřeba materiálu  750 413
Mzdy  1 842 1 846
Opravy   2 500 2 429
Energie 0 0
Ostatní náklady 1 741 1 922
Nájemné - platba Městu 8 507 8 507
Čištění odpadních vod 4 080 4 080
Náklady celkem 19 420 19 197
Tržby  20 300 20 047
Zisk  880 850
Fakturované množství 885 tis. m3 874 tis. m3

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář