Samoodečet
vodoměru

Vyhodnocení provozu pitná voda pro Litomyšl a přidružené obce 2011-2020

    

    

    

     

 

     

Vysvětlivky
Technologická voda ÚV - spotřeba vody pro odželeznění na úpravně vody Nedošín na vrtu LI1
VP+ONF - vlastní potřeba vody + ostatní nefakturovaná voda (např. odkalování, požární voda apod.)
Fakturace - voda vyúčtovaná odběratelům
Ztráty v síti - voda odebraná ze zdrojů celkem po odečtení technologické vody, VP+ONF a fakturace

Aktuality

Nepřehlédněte důležité informace Další aktuality

Rychlý kontakt

S čím Vám můžeme pomoci?

 

V O D O V O D Y  spol. s r.o.

Sídlo společnosti:

Na Lánech 3, Litomyšl 570 01
Česká republika
IČO: 62062948
DIČ: CZ62062948
Registrace u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 7408
zápisem ze dne 28.12.1994

Bankovní spojení:

KB Litomyšl 374741591/0100
pro ostatní platby
KB Litomyšl 10006-374741591/0100
pro platby vodné/stočné

Kontaktní údaje:

+420 461 612 169
+420 461 613 246
+420 461 613 247

Pohotovost:

+420 724 093 704

Elektronická pošta:

vodovody@lit.cz
 
Kontaktní formulář